About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Current Issue - Supplement 1 (2016)
Cover/Index
Title PDF
 Cover
PDF
 Index
PDF
Case Report
Title/Authors PDF
 Baclofen intoxication in a patient with chronic renal failure
 Kronik böbrek yetmezliği olan hastada Baklofen intoksikasyonu
  Zeynep Özözen Ayas, Ruhsen - Öncel Öcal, Ayhan - Bölük
 Gluteal compartment syndrome secondary to traumatic rupture of gluteus maximus
 Travmatik gluteus maksimus yırtığına ikincil gluteal kompartman sendromu
  Şemmi Koyuncu, Fırat Ozan, Kaan Gürbüz
 The treatment of stuttering with hypnosis: A case report
 Kekemeliğin hipnoz ile tedavisi: Bir vaka sunumu
  Betül Battaloğlu İnanç
 Removal of the coil applied by bronchoscopy for emphysema treatment by means of thoracoscopy
 Amfizem tedavisi amacıyla bronkoskopik yolla uygulanan koilin torakoskopik yolla çıkarılması
  Bayram Metin, Sener Yıldırım, Yavuz Selim İntepe
 Epstein barr virus induced thrombosis
 Epstein barr virüsün indüklediği tromboz
  Can Hüzmeli, Ferhan Candan, Demet Alaygut, Sinan Soylu, Mansur Kayataş
 Multiple calluses on the plantar surface of the foot
 Ayak tabanında multiple nasır
  Alper Çıraklı, Erdal Uzun, Yakup Ekinci, İsmail Büyükceran, Mustafa Deveci
Editorial
Title/Authors PDF
 Writing on the water is hypnosis. Highlighting the power of words
 Hipnoz suya yazı yazmaktır. Kelimelerin gücü
  Betül Battaloglu Inanc